Nyboda translationservice

Nyboda Översättningservice startades 1993 av Nikolai Katzman som är utbildad civilingejör i Ryssland, inriktad på väg- och vattenlinje. För till exempel byggnadsfirmor som önskar etablera sig i Ryssland är en god rysk översättning ett oerhört betydelsefullt marknadsföringsverktyg. Detta gäller för övrigt alla varor och tjänster som ska lanseras i ett annat land.

Nyboda Översättningservice arbetar med översättningar av allmänna texter samt texter inom teknik, byggnation, ekonomi, vetenskap, reklam och medicin.

Några exempel på arbeten som vi har gjort åt kunder är:

Översättning av en instruktioner/manual avseende grävskopa från engelska till ryska.
Översättning av byggnadsritningar från ryska till svenska.
Översättning av affärskontrakt från engelska till ryska.